Giới thiệu Khoa Xây dựng

Thứ sáu, 30/12/2022, 13:20 (GMT+7)

Giới thiệu Khoa Xây dựng

1. Lịch sử và sứ mạng

Khoa Xây Dựng thành lập vào năm 2015 theo Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2015của Hội đồng quản trị trường Đại Học Thành Đông trên cơ sở tách từ khoa Quản lý đất đai-Công nghệ kỹ thuật xây dựng nhằm phù hợp với chiến lược phát triển của nhà trường.

Hiện nay, Khoa Xây dựng đảm nhận việc giảng dạy trình độ đại học, liên thông và văn bằng 2 ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

Với lực lượng cán bộ giảng dạy giàu kinh nghiệm với trên 80% giảng viên có trình độ sau đại học, cơ sở vật chất đầy đủ phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên.

Khoa Xây dựng có mối quan hệ hợp tác nghiên cứu với nhiều trường đại học quốc tế, liên kết làm việc sau khi tốt nghiệp với các nước phát triển như CHLB Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Ngoài ra, Khoa cũng có nhiều mối quan hệ hợp tác hiệu quả với nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và thi công xây dựng. Nhờ vậy mà sinh viên có điều kiện được thực tập trong các môi trường làm việc chuyên nghiệp cũng như có nhiều cơ hội xin được việc làm tốt sau khi tốt nghiệp.

2. Chức năng - Nhiệm vụ khoa Xây dựng

Khoa Xây dựng là đơn vị trực thuộc trường, có các chức năng và nhiệm vụ sau đây:

a. Đề xuất về tổ chức, nhân sự trong khoa, đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;

b. Xây dựng chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng, tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình;

c. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

d. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

e. Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

f. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;

g. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

h. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên, nhân viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa;

i. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường.

Bài viết liên quan